Csapatunk

Sós Ágnes
Sós Ágnes - Fesztivál Igazgató
Balogh Rita
Balogh Rita - Fesztivál Igazgató

 

A Budapest International Documentary Festival:

  • a világ legrangosabb dokumentumfilmjeinek tematikai és egyéb megkötések nélküli egyetlen nemzetközi verseny fesztiválja Magyarországon;
  • minden film alkotóját meghívja és vendégül látja;
  • minden film vetítése után közönségtalálkozót szervez, ily módon nyújtva igazi fesztivál élményt a közönségének;
  • tartalom szerinti szekciókba sorolja a meghívott filmeket;
  • minden szekciójának díjairól egy 5 főből álló tekintélyes nemzetközi zsűri dönt;
  • az 5-6 fesztiválnyertest pénzdíjjal és egyéb elismerésekkel jutalmazza;
  • évközben is programokkal, havi vetítésekkel kényezteti közönségét.

Itt olvashatjátok, mit gondoltunk, írtunk mindenkori fesztiválunk előtt az aktuális BIDF-ről és arról, kik voltak a munkatársaink:

Hús-vér mozifilmekkel vár a BIDF!

Itt van az ôsz, itt van újra… és megint indul a BIDF! Ráadásul harmadszorra. A hármas mesebeli, bûvös szám. 3 kívánság, 3 királyfi, 3 próbatétel. A három már egy új egységet jelent.

Nekünk csodából és próbatételbôl is jutott bôven az elmúlt három év alatt.
“Mindennapos lehet az a csoda, amire olyan sokáig vártunk: a dokumentumfilm elnyeri az ôt megilletô helyét, nézik, beszélnek róla. A BIDF elsô napján konkrétan teltházas vetítéseket csinált két film is, ami – az Uránia nagytermének befogadóképességét figyelembe véve – nem kis teljesítmény.” – jelent meg rólunk a második év után.

Valóban varázslatos volt átélni, ahogy ezrek élvezték és csodálkoztak rá a BIDF-en látható filmekre az elmúlt két évben. „Dokumentumfilm és mozifilm egyszerre?! Elgondolkoztat és szórakoztat is?! Mese és valóság egyben?!” – hallottuk ezerszer. De az igazi próbatétel csak ezután következett. Azt mindig tudtuk, hogy ezek a hús-vér mozifilmek nem csak a szokásos fesztiválközönségnek szólnak. Mégis eljutni olyan emberekhez, csoportokhoz, akik a mi látókörünkön is kívül esnek, igazi kihívást jelentett – fôleg úgy, hogy a többség a dokumentumfilmeket a mai napig félreértelmezi. Mostanra kimondhatjuk, ez a feladat lett az egyik legfontosabb küldetésünk. E célból kezdtünk bele havi rendszerességgel tartott vetítéseinkbe a BEM moziban, ahol minden alkalommal a filmek témája alapján szólítottuk meg a nézôket: mûvészettörténészeket, sportolókat és sportrajongókat, ügyvédeket, de ha arról volt szó, börtönviselt embereket is. Hogy két szélsôséget említsünk: gimnazistákat nyitott, tettre kész tanáraikon keresztül, míg az idôseket a nyugdíjasklubbokat megkörnyékezve hívtuk a filmekre. A fesztivál idei programjának összeállításakor is ez volt a célunk: tágítani, szétfeszíteni a kereteket, és bebizonyítani, hogy ezek a filmek a fodrászoktól a történészekig, a pszichológusoktól a siketekig, a bevándorlóktól a papokig, a vállalkozóktól a fôállású anyákig mindenkinek szólnak, és mindenki megérdemli ôket! A filmek között most is bôven van mibôl választani, mindenkinek akad olyan téma, amely ôt közelebbrôl és mélyebben érinti.

Persze azoknak, akik eljönnek hozzánk, mindig igyekszünk különleges élményekkel meghálálni a bizalmat. Mintha egy kívánságunk vált volna valóra, olyan volt bent ülni és hallgatni az elôzô két BIDF-en, ahogy egy-egy közönségtalálkozón élvezettel kérdeznek a nézôk. „Nálunk az ilyesminek nincs kultúrája, a stáblista alatt úgyis mindenki kioson majd.” – mondták sokan, amikor a kezdetekkor elmeséltük az álmunkat, hogy márpedig nálunk minden vetítést beszélgetés követ majd a meghívott alkotókkal, hogy igazi élmény legyen a fesztivál, és ne „csak” egy vetítés. Ez is sikerült! Idén ezen a téren is továbblépünk: amellett, hogy továbbra is szeretnénk megbeszélni az élményeket és elmélyülni a filmmûvészetben, vitázni, provokálni, véleményeket ütköztetni is fogunk. Éppen azért hozunk megosztó témájú filmeket például a menekültekrôl vagy a társadalom perifériájára szorítottakról, és döngetünk tabukat, hogy legyen mirôl beszélnünk. Mi menekültünk, Ôk menekültek, Ti menekülni fogtok szekciónk célja, hogy a BIDF nézôinek ne lehessen a szájába rágni, mit gondoljanak a kényes kérdésekrôl, hanem egy-egy valódi, alaposan bemutatott történet segítségével nézzenek a hírek és a szalagcímek mögé. Alkossanak saját véleményt, és errôl merjenek nálunk, velünk vitatkozni!

Sokszor elmondtuk: az, hogy az elsô BIDF – csodával határos módon – megvalósult, annak volt köszönhetô, hogy megtaláltuk azokat a tettre kész, jó szándékú embereket, akik elhitték nekünk, hogy a BIDF ügye valóban fontos, és érdemes rá áldozni. A finanszírozást nagyrészt ôk biztosították, így szinte kizárólag magánforrásokból gazdálkodtunk. De ez mind nem lett volna elég, ha nincs a tehetséges és szorgalmas csapatunk, amelynek tagjai gyakorlatilag önkéntesként dolgoztak velünk együtt az elsô két fesztivál megvalósításáért. Az elsô nemzetközi próbatételt idei Európai Uniós pályázatunk jelentette, amelyet két fesztivállal a hátunk mögött végre beadhattunk. A Creative Europe programban több száz – akár évtizedes történelemmel rendelkezô – fesztivál pályázik a támogatásért, de végül csupán egy szûk csoport nyeri el azt. Az, hogy idén Szarajevó, La Rochelle vagy Lipcse mellett a BIDF is a támogatottak között van, megtiszteltetés és egyben elismerése annak, hogy érdemes tovább masírozni az úton, amin együtt – munkatársaink, támogatóink és persze nézôink – elindultunk.

Természetes nem állunk meg, fejünkben már tovább szôjük a mesét újabb és újabb célok felé evezve, de azért most, itt a harmadik BIDF elôtt levonjuk a tanulságot: jönnek, mennek, születnek és meghalnak az emberek, de amíg jó filmek vannak, a BIDF volt, van és lesz is!

Köszönjük Turcsik Évának a rengeteg odaadást és türelmet, emlékét ôrizni fogjuk!
Sós Ági és Balogh Rita

Már egy gyerek is jár…

Minden életkornak megvan a maga szépsége és nehézsége, bár a BIDF még csak most tanulna járni, már az elsô fesztivál után így írt rólunk Báron György:
„Hány év kell ahhoz, hogy egy fesztivál nagykorúvá váljon…? Néha sok, írtam, de ismerünk olyanokat is, amelyek rögtön teljes fegyverzetben pattannak elénk… : a BIDF komoly, érett esemény, nívós versenymezônnyel, jól átgondolt szekciókkal, elôzékeny szervezéssel…” (Élet és irodalom, 2014 október 10.)
A jó dokumentumfilmesek nem maguk írják a forgatókönyvet, hanem az életet, a valóságot engedik és szûrik át magukon. Arra gondoltunk, mi lenne, ha mi sem magunkról írnánk, úgysem érnénk a végére, hanem álljon itt néhány vélemény, amelyek a tavalyi fesztivál után születtek, s amelyekre igen-igen büszkék vagyunk:
„Dokumentumfilm-fesztivállal zárkózunk fel Európához” (HVG)
„A fesztivált szervezô Sós Ágnesnek és Balogh Ritának nem csupán az idei, valamint az elmúlt egy-két év legjobb doksijait sikerült elhoznia, hanem szinte minden film rendezôjét vagy legalább egy alkotóját. A vetítések után pedig a közönség egybôl bombázhatta kérdéseivel rendezôket, vágókat, operatôröket.” /Horváth András Dezsô, www.nol.hu, 2014 október 15./ .
„BIDF, AZ ÚJ MENÔSÉG”
„Szóval a lényeg az, hogy végre van egy nemzetközi dokumentumfilmes fesztiválunk, ahol ráadásul szakmai fórum is “üzemel”./Bach Viktória, kulton. hu /
„Nem lehet elégszer elmondani, ezért itt és most is azzal kezdem, hogy fantasztikus és nagyszerû dolog történt az elmúlt napokban Budapesten! Két lelkes – és úgy látszik, legyôzhetetlen – ember kezdeményezésére és irdatlan munkájának köszönhetôen, intézményi háttér nélkül, tengernyi segítô, támogató, önkéntes és szponzor közremûködésével létrejött az elsô, a világ dokumentumfilm-termésébôl általános igénnyel szemlézô nemzetközi dokumentumfilmes fesztivál Magyarországon. Nagyon itt volt már az ideje! ” (Vincze Teréz – www.magyar.film.hu)
„Azért is fontosak ezek a filmek, mert újfajta megközelítéssel állnak a dokumentumfilmezéshez, nem egyszerû “dokumentálásról” van szó, hanem mûvészeti formáról… esztétikailag (is) értékes dokumentumfilmekrôl, ahol ugyanolyan fontos a formai kivitelezés, mint a tartalom.” (Matalin Dóra, Kolozsi Ádám, index.hu, 2014 09. 24.)
„…még nem tértem magamhoz az ámulattól, és a megrendüléstôl, amit egyrészt a zavarba ejtôen szép, bátor és szabad filmek általam soha nem látott aránya, másrészt a szervezés nemzetközi színvonalú profizmusa – és ami ezt a fesztivált igazán egyedivé teszi: a mindent átható személyesség. Remélem, hogy a filmes iparban, a filmpolitikában dolgozó számos szakember, sok írni tudó, gondolkodó ember is látta, és továbbadja, megírja, hogy mi történt itt ezalatt a négy nap alatt, aminek nemhogy a kivitelezésére, de a végiggondolására se vette idáig senki a bátorságot: Hogy dokumentumfilmekkel meg lehet tölteni egy mozit, és nem egyszer, és párhuzamosan öt teremben?! Hogy lehetséges önkéntesek tucatjait úgy szervezni, hogy mindenki egy fontos ügy részesének érezze magát, hogy magyar rendezôk  egymással beszélgessenek, hogy a fesztiválszervezô igazi házigazda legyen, hogy összejöjjön ennyi pénz a jóságos állam hangsúlyos beszállása nélkül?!? Ugyan kérem! Senki se fogadott volna erre. És megtörtént! “ /Ferenczi Gábor ,www.magyar.film.hu/
Csak egy dolgunk maradt: Ígérjük a kedves közönségnek, hogy az idei BIDF csak jobb lehet még a tavalyinál is.
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!
Sós Ági és Balogh Rita

Egyszer van elsô BIDF

Néhány héttel a fesztivál kezdete elôtt, egy barátunk, aki gyakorlatilag az elsô pillanatoktól kezdve tudta, miben „mesterkedünk” a következôket írta a facebookon: “Kitalálták! és megcsinálták! Gratulálok”

Ami közte eltelt, szinte hihetetlen – a legtöbben azt mondták, nem hitték volna, hogy összejön. Azt nem mondjuk, hogy mi sem hittük – ha elbizonytalanodtunk volna, talán sosem sikerül. De nehezebb és fordulatosabb volt, mint gondoltuk. Sokkal.

Amikor kicsit magunk maradtunk, sokszor felmerült, hogy le kellett volna forgatnunk az elsô BIDF szervezésének történetét: meglepô jelenetekkel, sokszínû karakterekkel, izgalommal, könnyekkel, lendülettel és örömökkel teli film lett volna – már ha engedi a forgatást történetünk több tucat hôse és antihôse.
Megmutathattunk volna egy kis szeletet a világunkból, a városunkból, rámutatva arra, hogyan élünk, mik a fontosak ma itt, Budapesten. Helyette most csak leírni tudjuk a tanulságot: ha nincsenek körülöttünk önzetlen barátok, ha nincsenek értô, megértô, érzô emberek ma Magyarországon, ha nincsenek munkatársaink, akik önként és ingyen segítenek, sôt alig várják, hogy valami fontos ügyért velünk küzdjenek, akkor hiába dolgoztunk volna minden erônkkel.

A mi soha-el-nem készült filmünk helyett annak bizonyítékául, hogy nem volt hiába, sok szeretettel ajánljuk a fesztiválunk több tucat zseniális alkotását – magukért beszélnek.

Az elsô BIDF programjának összeállításakor a fô célunk az volt, hogy Ti is megismerjétek és megszeressétek ezt az egész világon méltán hódító mûfajt, a kreatív dokumentumfilmet – mert igényes, mûvészi, drámai, szórakoztató, és attól van ôrült ereje, hogy nem színészek, hanem Hozzátok hasonló, kivételes emberek a szereplôi. Rólatok szól. Tudjuk, hogy a magyar nézôk vágya az igényes filmélményre nem kisebb, mint bárhol a világon – csak a lehetôségeink korlátozottak. Ezért elhoztuk Magyarországra a mûfaj legjobb és legszínesebb válogatását, díjnyertes filmeket és alkotóikat a világ minden tájáról.

Jó szórakozást kívánunk, és köszönjük!

Sós Ági és Balogh Rita

Munkatársak:

Sós ÁgnesAlapító-Igazgató
Balogh RitaAlapító-Igazgató
ifj. Petróczy András Fesztivál koordinátor, fesztivál szpot
Manuel F Contreras Film, zsûri, vendég koordinátor
Tóth Piroska Közönségszervezô, vendég koordinátor
Déry Emôke Gazdasági vezetô
Berényi Zsuzsa Rendezvény koordinátor
Székely István Katalógus szerkesztô, kreatív munkák
Charlotte Symmons Szakmai program koordinátora, kulturális intézetek és nagykövetségek
Banai Katalin Közönségszervezô
Dunai László Technikai vezetô
Vida Orsolya Film, zsûri koordinátor
Major Ruben ZsoltWeboldal
Kárász Róbert, Dömötör Annamária, Bende Bori Kommunikáció, sajtó
Vecsei Márton Elôzsûri koordinátor
Nagy Ádám, Harmath Dávid BIDF plakát
Tánczos Tímea Önkéntes koordinátor
Danszki Fruzsina Közönségtalálkozók koordinátora
Petróczy András Fesztivál szpot
Haragonics Sára, Gaszner Veronika, Dér Asia Egyéb fesztivál spotok
Molvay Norbert Facebook koordinátor
Petô EndreFordítás és feliratozás
Józsika NikolettFordítás
Turcsik Éva, Hauser JolánKönyvelés
Füzessyné dr. Maglics TímeaÜgyvéd
Sós ÁgnesAlapító-Igazgató
Balogh RitaAlapító-Igazgató
Akar PéterKreatív munkák, program
ifj. Petróczy AndrásFilm koordinátor, fesztivál szpot
Derya OcakFilm koordinátor
Tóth PiroskaVendég koordinátor
Székely IstvánKatalógus szerkesztô
Csapó KrisztinaWeboldal
Fränk BarbaraSajtó
Mangold AnikóKulturális intézetek, nagykövetségek
Meggyes KrisztinaSzakmai program koordinátora
Harmath Dávid, Nagy Ádám, Szilágyi ViktorBIDF plakát
Patrycja RupZsûri koordinátor
Horváth KatalinRendezvény koordinátor
dr. Szûcs IldikóÖnkéntes koordinátor
Csengeri ViktorinaÖnkéntes koordinátor
Gellér-Varga ZsuzsaVersenyen kívüli szekció koordinátora
Berényi ZsuzsaSzállás és szállítás koordinátor
Déry EmôkeKözönségszervezés
Csörgits HunorKözönségszervezés
Vécsei MártonKözönségtalálkozók koordinátora
Zurbó DorottyaKözönségtalálkozók koordinátora
Haragonics Sára Facebook koordinátor
Petô EndreFordítás és feliratozás
Turcsik ÉvaKönyvelés
Füzessyné dr. Maglics TímeaÜgyvéd
Sós ÁgnesAlapító-Igazgató
Balogh RitaAlapító-Igazgató
Akar PéterKreatív munkák, Program
Meggyes KrisztinaNevezések, Filmek, Web
Mohammed NurGrafikai és Web design
Derya OcakFilm Coordinator
Tóth Piroska Guest Coordinator
Putnoki GabiRendezvény koordinátor
Iványi JuditSajtó
Székely IstvánKatalógus szerkesztô
ifj. Petróczy AndrásKreatív munkák, fesztivál spot
Zurbó DorottyaKözönségtalálkozók, Versenyen kívüli szekció
Petô EndreFordítás és feliratozás (Compline Studio)
Gáldi ÉvaFordítás
Manuel F. ContrerasZsûri koordinátor
Haragonics SáraFacebook, koordinátor
Murai GáborMagyar program
Déry EmôkeKözönségszervezô, Koordinátor
Barkóczi JankaÖnkéntesek
Szûcs Ildikó PicúrKoordinátor
Diana PachecoGrafikai munkák
Berényi ZsuzsaKoordinátor
Csomós LillaÖnkéntesek
Balázs AttilaFordítás
Csengeri ViktorinaKoordinátor
Turcsik ÉvaKönyvelés
Füzessyné dr. Maglics TímeaÜgyvéd