ASZF

ASZF

FILMKÖLCSÖNZÉS

1. FOGALMAK

A „mi” személyes névmás az All-Dox Kft. jelöli.

A „Kompatibilis Eszköz” olyan készüléket jelent, amely a jelen felhasználói szabályzatban megjelöltek szerint kompatibilis a Felülettel.

A „Regisztrált Felhasználó”, illetve az „Ön” kifejezés olyan személyre utal, aki a szükséges adatok megadásával létrehozott egy a Felülethez tartozó Felhasználói Fiókot, és elfogadta a jelen felhasználói szabályzatot.

A „Felhasználói Fiók” arra a felhasználói fiókra utal, amelyet Ön annak érdekében hozott létre a Felületen, hogy a Felület tartalmát az All-Dox Kft.-től kikölcsönözhesse.

A „Felület Tartalma” vagy „Felület Tartalom” olyan filmre vagy filmösszeállításra, illetve bármilyen olyan termékre vagy tartalomra utal, amit a Felületen keresztül kölcsönzésre kínálunk.

A „Felület” az általunk (és/vagy velünk együttműködő harmadik személy szolgáltató által) nyújtott digitálistartalom-megosztó felületet jelenti, és magában foglalja az ezen Felület minden oldalát az azokon található minden információval, alkotással, megjelöléssel, tartalommal, szöveggel, grafikával és funkcióval együtt.

„Kikölcsönzött Tartalom” a Felület Tartalma, amelyet a Regisztrált Felhasználó kikölcsönzött, és ezáltal a Kölcsönzési Időszak alatt lehetősége van megtekinteni.

A „Kölcsönzési Időszak” az a meghatározott időszak, amely alatt a Kikölcsönzött Tartalom megtekinthető, és amely a sikeres fizetés időpontjától és a Kikölcsönzött Tartalom elérhetőségétől kezdve 24 óráig tart 2021. február 26. és 2021. március 10. között (március 10-ét is beleértve).

2. AZ ALL-DOX KFT. ADATAI

2.1 Név: All-Dox Kft.

2.2 Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 39-41. III. em. 2

2.3 Postacím: 2083 Solymár, Őz utca 6.

2.4 Telefonszám: +36209124704

2.5 E-mail-cím: info@bidf.hu

2.6 Cégjegyzékszám: 01-09-187637

2.7 Adószám: 24885667-2-41

2.8 Tárhelyszolgáltató:

• Név: Shift72 Limited

• Cím: Level 5, T&G Building, 149 Alexandra Street, Hamilton 3204, New Zealand

• E-mail-cím: todd@shift72.com

3. A FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

3.1 A Felület Tartalmának kikölcsönzése és a Felület használata jelen felhasználói szabályzat alapján történhet.

3.2 A jelen felhasználói szabályzat az Ön és az All-Dox Kft. között létrejött jogilag kötelező érvényű megállapodásnak tekintendő. Amennyiben Ön nem értette meg az itt megfogalmazott felhasználói szabályzatot, illetve nem kívánja elfogadni azt, mint kötelező érvényű felhasználói szabályzatot, ne regisztráljon a Felületre. A Felhasználói Fiók létrehozásával és a Felületen található vonatkozó mező kipipálásával Ön elfogadja a jelen felhasználói szabályzatot, és vállalja, hogy azt betartja.

3.3 A jelen felhasználói szabályzat magyar és angol nyelven érhető el. Az e két nyelvi változat közti esetleges eltérés esetén a magyar változat az irányadó.

3.4 Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen felhasználói szabályzat nem számít írásos szerződésnek, és az All-Dox Kft. nem vezet nyilvántartást az elfogadott felhasználói szabályzatról. A jelen felhasználói szabályzatot bármikor megtekintheti itt: https://online.bidf.hu/page/terms-and-conditions/

3.5 Fenntartjuk a jogot a jelen felhasználói szabályzat egyoldalú módosítására a törvényes kötelezettségeinknek való megfelelés, illetve a Felület működésében történt változások céljából. Módosítás esetén a Felhasználói Fiók létrehozásakor használt e-mail-címen értesítjük Önt a felhasználói szabályzat frissítéséről, mielőtt a Felület Tartalmával kapcsolatos újabb vásárlást hajtana végre.

3.6 A jelen felhasználói szabályzat alapján igénybe vett szolgáltatásaink nyújtására nem vonatkozik általunk elfogadott magatartási kódex.

3.7 Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot valamilyen, a Felülettel kapcsolatos kérdésben, kérjük, tegye azt a fent megadott elérhetőségeinken keresztül. ** 4. JOGOSULTSÁG A FELÜLET HASZNÁLATÁRA**

4.1 A Felület használatához Regisztrált Felhasználóvá kell válnia egy Felhasználói Fiók létrehozásával, és el kell fogadnia a jelen felhasználói szabályzatot. A Felületen a jelen felhasználói szabályzattal összhangban személyes használatra kölcsönözheti ki a Felület Tartalmát.

4.2 Felhasználói Fiókot csak a 14. életévüket betöltött személyek hozhatnak létre. 14 év alatti személyek csak akkor jogosultak Felhasználói Fiók létrehozására, ha valamelyik szülőjük (vagy törvényes képviselőjük) elfogadja a nevükben a jelen felhasználói szabályzatot. Amennyiben az Ön 14 év alatti gyermeke az Ön engedélye nélkül használja a Felületet, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba a fent megadott elérhetőségeken.

4.3 Az All-Dox Kft. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9. § (8) bekezdésének megfelelően szolgáltatja a Felület Tartalmát. Az All-Dox Kft. az előírt korhatár-jelölések feltüntetésével szolgáltatja a Felület Tartalmát. A Felület Tartalmát Ön csak akkor jogosult megtekinteni, ha az életkora megfelel az adott korcsoporti besorolásnak.

4.4 Amennyiben nyomós okunk van feltételezni, hogy Ön nem tartja be a fent meghatározott korhatárra vonatkozó megszorításokat, fenntartjuk a jogot Felhasználói Fiókja azonnali törlésére vagy a Felület Tartalmához való hozzáférés azonnali felfüggesztésére.

4.5 Ön a személyes megítélése alapján egyes Felület Tartalmakat sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak találhat, és egyes Felület Tartalmak sértő, erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatásokat tartalmazhat. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben az All-Dox Kft. kizárja a felelősségét az olyan anyagokkal kapcsolatban, amelyeket Ön esetleg sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak talál.

4.6 A Felület Tartalmának kikölcsönzése csak olyan földrajzi területen lehetséges, ahol az adott tartalom lejátszása engedélyezett. Ön beleegyezik, hogy nem használja, illetve nem próbálja meg a Felületet ezen a földrajzi területen kívül használni. Az ennek való megfelelés ellenőrzéséhez és az engedélyezett területen kívüli lejátszás megakadályozása érdekében földrajzi helyre vonatkozó szűrő és területi alapú tartalomkorlátozó-eszközöket alkalmazhatunk. Ön beleegyezik, hogy nem próbálja meg megkerülni ezeket a technikai intézkedéseket.

5. VÁSÁRLÁS ÉS FIZETÉS

5.1 Regisztráció után a Felület Tartalmát egyenként vagy teljes egészében is kikölcsönözheti.

5.2 A Felület Tartalmának kikölcsönzéséért fizetendő bruttó összeg, illetve bármilyen egyéb költség a fizetés megerősítése előtt megtekinthető. Ezen a ponton a rendeléssel kapcsolatos bármilyen esetleges adatbeviteli hiba kijavítására is lehetőség van a fizetés megerősítése előtt.

5.3 A Felület Tartalmának kikölcsönzésére vonatkozó fizetéseket harmadik személy fizetési szolgáltató kezeli. A Felület Tartalmának kikölcsönzéséhez meg kell adnia a bankkártya adatait a fizetési rendszerben, az adott Felület Tartalmat csak ezután tudja lejátszani. Az ebben a rendszerben elvégzett minden tranzakció SSL (Secure Socket Layer, azaz biztonsági alréteg) protokoll használatával történik, amelynek során az érzékeny adatok titkosításra kerülnek az Ön adatainak biztonságos kezelése érdekében.

5.4 Amennyiben úgy véli, hogy visszaélés történt a Felülettel kapcsolatos bankkártya-tranzakció során, a panaszkezeléshez lépjen kapcsolatba közvetlenül az All-Dox Kft.-vel. Az All-Dox Kft. a harmadik személy fizetési szolgáltatóval együttműködve észszerű mértékű segítséget fog nyújtani a probléma megoldása érdekében.

5.5 Az All-Dox Kft. nem vállal felelősséget semmilyen abból fakadó esetleges kárral kapcsolatban, hogy Ön vagy a harmadik személy fizetési szolgáltató megsértette a felhasználói szabályzatot, a fizetési folyamattal kapcsolatos panaszaival pedig közvetlenül a harmadik személy fizetési szolgáltatóhoz kell fordulnia.

5.6 Ön tudomásul veszi, hogy a Felület Tartalmának megtekintéséhez jellemzően nagy adatforgalomra van szükség. A Felület Tartalmának kikölcsönzéséért fizetett összeg nem tartalmazza az internethasználat esetlegesen felmerülő költségeit. Egyedül Ön felelős az internethasználatért fizetendő vagy az internetszolgáltatója által a Felület Tartalmának megtekintésével kapcsolatosan felszámított bármilyen díj megfizetéséért.

5.7 Sikeres fizetés esetén 48 órán belül visszaigazolást küldünk a megrendeléséről (azaz a megvásárolt Felület Tartalomról).

5.8 Ön ezennel kifejezetten kéri az All-Dox Kft.-t, hogy sikeres fizetés esetén kezdje meg a Felület Tartalom szolgáltatását a 13.5. bekezdésben meghatározott határidő lejárta előtt.

6. A KIKÖLCSÖNZÖTT TARTALOM

6.1 A Kikölcsönzött Tartalmat a sikeres fizetést követően érheti el a Felületen.

6.2 A Kikölcsönzött Tartalmat a sikeres fizetést követően játszhatja le valamilyen Kompatibilis Eszközön, a rendelkezésre álló internetkapcsolat sebességének és az alábbiakban felsoroltaknak megfelelően:

• a Kikölcsönzött Tartalom a Kölcsönzési Időszak alatt áll a rendelkezésére;

• a Kikölcsönzött Tartalmat leállíthatja és visszatekerheti. A Kikölcsönzött Tartalom leállítása, megállítása vagy újraindítása nem hosszabbítja meg a Kölcsönzési Időszakot. A lejátszást lehetősége van megszakítani, és később folytatni; valamint

• a Kikölcsönzött Tartalmat tetszőleges számú alkalommal játszhatja le a Kölcsönzési Időszak alatt.

7. A FELHASZNÁLÓI FIÓK BIZTONSÁGA

7.1 Fontos figyelmeztetések a Felhasználói Fiókkal kapcsolatban:

• Felhasználói Fiókja adatait ne ossza meg senki mással;

• a Felhasználói Fiókjának, illetve a Felhasználói Fiókban vagy az azon keresztül végzett bármilyen tevékenység bizalmas és biztonságos kezelése egyedül az Ön felelőssége;

• Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az All-Dox Kft.-t, amennyiben feltörték a Felhasználói Fiókját, vagy bármilyen más biztonsági problémát észlel; valamint

• az All-Dox Kft. nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely az Ön Felhasználói Fiókjának jogosulatlan használatából ered.

7.2 Ön nem adhat hozzáférést másoknak az Ön Felhasználói Fiókjához, és nem használhatja a Felületet más Felhasználói Fiókján keresztül. Emellett teljes körű felelősséget vállal a jelen felhasználói szabályzat bármilyen olyan megsértéséért, ami az Ön jogosulatlan tevékenységéből fakad. Ön nem léphet be, illetve nem kísérelhet meg belépni olyan Felhasználói Fiókba, amelyet nem jogosult használni. Ön vállalja, hogy a regisztráció és a Felület használata során pontosan és hiánytalanul adja meg a szükséges adatokat, és vállalja, hogy szükség esetén frissíti a kérdéses adatokat, hogy azok mindenkor pontosak és hiánytalanok maradjanak.

8. ADATVÉDELEM

Számunkra fontos az Ön adatainak védelme. A Felület Ön általi használatára az Adatvédelmi Tájékoztatónk vonatkozik: https://online.bidf.hu/page/privacy/.

9. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

9.1 A Felülethez való hozzáféréshez szükséges intézkedéseket Önnek kell megtenni, ideértve a Felület használatát lehetővé tevő technológiai megoldások alkalmazásának biztosítását.

9.2 A Felületet használatához valamilyen Kompatibilis Eszközre, bizonyos szoftverekre (ez további költségekkel járhat), illetve internetkapcsolatra van szükség. A Felület használatát ezen tényezők befolyásolhatják, és ezek a követelmények bármikor változhatnak. Minden elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy Ön értesüljön bármilyen ilyen változásról. Ön tudomásul veszi, hogy a Felület esetleg nem fog működni régebbi készülékeken, böngészőkben és/vagy operációs rendszereken. Erősen javasoljuk a nagy sebességű internetkapcsolat biztosítását.

9.3 A Felület, illetve a bármely Felület Tartalom szolgáltatását bármikor módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszakíthatjuk.

9.4 Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Felület vagy a Felület Tartalma nem áll rendelkezésre, amennyiben ellenőrzési körünkön kívül álló okokból történik, illetve ha ez annak következménye, hogy Ön megsértette a jelen felhasználói szabályzat bármely pontját. Amennyiben Ön fizetett a valamely Felület Tartalmáért, és mi mégsem biztosítottunk ahhoz hozzáférést Önnek, akkor ezért legfeljebb az adott Felület Tartalomra vonatkozó ár mértékében vállalunk felelősséget.

10. MEGFELELŐ HASZNÁLAT

10.1 Ön köteles a Felületet és a Felület Tartalmát a jelen felhasználói szabályzat szigorú betartásával használni. Ön semmilyen olyan célból nem használhatja a Felületet vagy a Felület Tartalmat, amely jogszerűtlen, amelyre nem adtunk engedélyt, vagy amely bármilyen más módon sértené a jelen felhasználói szabályzatot.

10.2 A Felületet és a Felület Tartalmát kizárólag a jelen felhasználói szabályzat 12. pontjában meghatározott személyes, nem kereskedelmi célból jogosult használni. A Felületet, illetve a Felület Tartalmat nem teheti elérhetővé semmilyen kereskedelmi jellegű, oktatási vagy egyéb felhasználás céljából, amennyiben arra a jelen felhasználói szabályzat nem jogosítja fel kifejezett módon. Ön nem kísérelheti meg a Felület és a Felület Tartalom egészének vagy részleteinek (beleértve annak funkcióit, grafikáit, jellegzetességeit és ötleteit) lemásolását, többszörözését, módosítását, átdolgozását, nyilvánossághoz közvetítését vagy terjesztését. Ön semmilyen módon sem módosíthatja a letöltött vagy kinyomtatott alkotások, megjelölések és tartalmak papír alapú vagy digitális példányait, és nem használhat fel semmilyen illusztrációt, fotót, videó- vagy hanganyagot, illetve grafikát az azt kísérő szöveg feltüntetése nélkül. Ön nem távolíthatja el a Felületen vagy a Felület Tartalmában feltüntetett jogosulti, szerzői vagy védjegy jogi nyilatkozatokat, és az ilyen szerzői vagy védjegy jogi nyilatkozatokat mindig köteles feltüntetni.

10.3 Ön semmilyen okból nem sértheti meg, kerülheti meg, fejtheti vissza, bonthatja le vagy bonthatja szét, illetve semmilyen egyéb módon és semmilyen célból nem okozhat zavart a Felület és a Felület Tartalmának biztonsági technológiájában, illetve nem avatkozhat be, nem távolíthat el és nem módosíthat digitális vagy adatvédelmi jogok kezelésével kapcsolatos semmilyen adatot a Felületen vagy a Felület Tartalmában, és nem segíthet vagy kísérelhet meg másnak segíteni ilyen tevékenységben.

10.4 Tilos olyan módon visszaélni a Felülettel vagy a Felület Tartalmának használatával, amely technológiailag ártalmas módszerek vagy anyagok alkalmazása révén veszélyezteti a szolgáltatás működését.

10.5 Az All-Dox Kft. vagy az All-Dox Kft. szolgáltatója a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség biztosítása érdekében bármikor megfigyelheti és ellenőrizheti azt, ahogyan Ön a Felületet vagy a Felület Tartalmát használja.

11. HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK

A Felület weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, amely weboldalaknak nem az All-Dox Kft. a jogosultja, illetve nem az All-Dox Kft. ellenőrzése alatt állnak. Az All-Dox Kft. nem vállal semmilyen felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, illetve semmi olyan harmadik fél által szolgáltatott tartalomért, amely esetleg megjelenik a Felületen.

12. SZELLEMI TULAJDON

12.1 A Felület és a Felület Tartalma olyan információkat, tartalmakat, alkotásokat, megjelöléseket tartalmaz, amelyek az All-Dox Kft. és/vagy a tartalmak, alkotások, megjelölések felhasználását engedélyező felek és/vagy szolgáltatók szellemi tulajdonát képezik, és ezeket a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és más jogszabályok védik, beleértve a szerzői jogi jogszabályokat. Az All-Dox Kft. fenntart minden ilyen jogot önmaga és a fent említett harmadik felek számára a világ minden területén az irányadó jogszabályok alapján.

12.2 Az All-Dox Kft. kizárólag a jelen felhasználói szabályzatnak megfelelő célból, és a jelen felhasználói szabályzatnak való mindenkori megfelelés feltételével, személyre szóló, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható felhasználási engedélyt ad Önnek a Felület és a Felület Tartalmának használatára a jelen felhasználói szabályzatban leírtak szerint.

12.3 Ön nem engedélyezheti (és nem adhat felhatalmazást arra, hogy mások engedélyezzék), illetve nem nyújthat segítséget más személynek a Felület Tartalmában feltüntetett bármilyen szerzői jogi nyilatkozat eltávolításához vagy módosításához.

12.4 A szerzői jogaink (illetve a tartalmak, alkotások, megjelölések felhasználását engedélyező felek és a szolgáltatóink szerzői jogainak) megsértését komolyan vesszük. Minden jogot és rendelkezésre álló jogorvoslati módot fenntartunk annak érdekében, hogy az All-Dox Kft. vagy a tartalmak, alkotások és megjelölések felhasználását engedélyező felek vagy szolgáltatók a Felületen vagy a Felület Tartalmában fennálló szellemi tulajdonjogának megsértését megakadályozzuk.

12.5 Az All-Dox Kft.-nek a Felülettel kapcsolatos védjegyei, grafikái és logói az All-Dox Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Felülettel vagy a Felület Tartalmával kapcsolatosan használt egyéb védjegyek, grafikák és logók az arra jogosultak védjegyei. Ön nem rendelkezik a fent említett védjegyekkel kapcsolatos vagy az azok bárminemű felhasználására vonatkozó joggal vagy engedéllyel.

13. A FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

13.1 A jelen felhasználói szabályzat 2021. március 10-ig marad érvényben és hatályban (a március 10-i napot is beleértve). Ön megérti, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felület és a Felület Tartalma ezen dátum után nem áll többet a rendelkezésére.

13.2 Amennyiben Ön megszegi a jelen felhasználói szabályzat bármely pontját, jogunkban áll előzetes figyelmeztetés nélkül felmondani a jelen felhasználói szabályzatot, és/vagy felfüggeszteni az Ön hozzáférését a Felülethez (vagy annak bármely részéhez), illetve bármely Felület Tartalomhoz.

13.3 Jogunkban áll előzetes értesítés és indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani a jelen felhasználói szabályzatot, és/vagy felfüggeszteni az Ön hozzáférését a Felülethez. Amennyiben Ön a jelen felhasználói szabályzat semelyik pontját sem sértette meg, az All-Dox Kft. visszatéríti minden olyan Felület Tartalom árát, amelyet már sikeresen kifizetett, de amelyhez a jelen felhasználói szabályzat 5. és 6. pontja szerinti hozzáférése nem valósult meg a felhasználói szabályzat felmondásának vagy a szolgáltatás felfüggesztésének időpontjáig.

13.4 Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget azért, ha a Felület bármikor és bármennyi ideig technikai okokból nem elérhető. Időről időre korlátozhatjuk a hozzáférést a Felület vagy a Felület Tartalom némely részéhez.

13.5 Ön a (jelen felhasználói szabályzat 5. pontjában leírtaknak megfelelő) vásárlástól számított tizennégy (14) napon belül jogosult indoklás nélkül felmondani a jelen felhasználói szabályzatot. Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát jutassa el az All-Dox Kft.-hoz a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül; ebből a célból felhasználhatja a jelen felhasználói szabályzathoz mellékelt felmondási nyilatkozat mintát. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a vásárlástól számított 14 napos időszak lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Az Ön Felhasználói Fiókját töröljük, miután megkaptuk ezt a nyilatkozatot. Ön viseli a jelen felhasználói szabályzat teljesítésével kapcsolatos, a felmondás időpontjáig felmerülő arányos költségeket. Az All-Dox Kft. semmilyen további költséget nem terhel Önre a jelen bekezdésben foglalt felmondási jogának gyakorlásával kapcsolatosan. Az All-Dox Kft. visszatéríti az Ön által minden Felület Tartalomért kifizetett árat az Ön felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül. Az All-Dox Kft. azon Felület Tartalmakért kifizetett árat nem téríti vissza, amelynek megtekintését Ön már megkezdte a jelen felhasználói szabályzat 5. és 6. pontja értelmében a Felhasználói Fiókja jelen bekezdésben foglaltak szerinti törlésének pillanatáig.

13.6 Ön ezennel kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen felhasználói szabályzat 5. és 6. pontjában foglaltak értelmében legalább egyszer megtekintett bármely Felület Tartalmat, Ön nem jogosult a 13.5. pontnak megfelelően felmondani a jelen felhasználói szabályzatot.

13.7 Önnek jogában áll bármikor előzetes figyelmeztetés vagy indoklás nélkül abbahagyni a Felület használatát. Ebben az esetben nem térítjük vissza a vásárlás árát.

13.8 Az olyan rendelkezések, amelyek természetükből fakadóan a jelen felhasználói szabályzattal érintett szolgáltatások teljesítésétől függetlenül jelentenek kötelezettséget az All-Dox Kft.-re vagy Önre, továbbra is érvényben és hatályban maradnak a jelen felhasználói szabályzat felmondásától vagy megszűnésétől függetlenül.

14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

14.1 Az All-Dox Kft. nem szavatolja a Felület zökkenőmentes és problémamentes használatát, és nem vállal felelősséget az esetlegesen ebből fakadó károkért, ideértve de nem kizárólagosan az esetleges veszteségekből, adatsérülésből, támadásokból, vírusokból, beavatkozásokból, hacker támadásokból vagy egyéb biztonsági incidensből eredő károkat, illetve bármilyen más tényezőből eredő károkat, amelyek All-Dox Kft. és/vagy a tartalmak, alkotások, megjelölések felhasználását engedélyező felek és/vagy szolgáltatók ellenőrzési körén kívül esnek, ideértve, de nem kizárólagosan az Ön Kompatibilis Eszközét és internetkapcsolatát is.

14.2 A jogszabályok által megengedett mértékben, az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelező védelmen túlmenően az All-Dox Kft. bárminemű szavatosság vagy jótállás vállalása nélkül szolgáltatja a Felületet és a Felület Tartalmát.

15. KELLÉKSZAVATOSSÁG

15.1 Önnek jogában áll a Felülettel kapcsolatos szolgáltatások kijavítását vagy kicserélését kérni az All-Dox Kft.-tól, amennyiben a szolgáltatások nem felelnek meg a jelen felhasználói szabályzatban foglaltaknak (azaz hibásan működnek), kivéve, ha e kérés teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan mértékű többletköltséget jelentene az All-Dox Kft. számára. Amennyiben Ön nem kérte vagy kérhette a szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését, Ön igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az All-Dox Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a jelen felhasználói szabályzatot felmondhatja.

15.2 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az All-Dox Kft. adott okot.

15.3 Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül az All-Dox Kft.-vel közölni. A fenti kellékszavatossági jogait a felhasználói szabályzat teljesítésétől számított legfeljebb 2 (két) éven belül érvényesítheti.

15.4 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba All-Dox Kft. felé való közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást az All-Dox Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

16. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

16.1 Az All-Dox Kft. a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben korlátozza a felelősségét az Ön irányába, illetve az Ön felelősségét az All-Dox Kft. irányába, a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Az All-Dox Kft., illetve Ön semmilyen esetben sem felelős a jelen felhasználói szabályzat tárgyával kapcsolatos: (i) különleges, járulékos vagy következményes károkért; (ii) a használat megszakadásáért vagy adatvesztésért, adatsérülésért; vagy (iii) bármilyen olyan összegért, amely meghaladja az Ön által a jelen felhasználói szabályzatnak megfelelően az All-Dox Kft. részére megfizetett összeget.

17. JOGLEMONDÁS

17.1 Az All-Dox Kft. fenntartja a jogot az olyan jogi lépések megtételére, amelyeket szükségesnek lát az olyan összegek behajtása érdekében, amelyekkel Ön tartozik neki. Ön elfogadja, hogy ilyen helyzetben Önt terheli az All-Dox Kft. minden költsége, ideértve, de nem kizárólagosan a jogi, behajtási és bírósági eljárásból fakadó költségeket.

18. PANASZKEZELÉS

18.1 A Felületre vonatkozó panaszát a 2. pontjában megadott elérhetőségeken küldheti el nekünk.

18.2 Az All-Dox Kft. lelkiismeretesen fogja a panaszát kezelni, és minden tőle telhetőt meg fog tenni annak orvoslása érdekében. Az All-Dox Kft. a panaszokat a 2. pontjában megadott címen kezeli. Az All-Dox Kft. az alábbi eljárást követi a fogyasztói panaszok kezelése során:

• A panasz kézhezvételéről a kézhezvételt követően haladéktalanul visszaigazolást küldünk.

• Azonnal kivizsgáljuk panaszát.

• Amennyiben jogosnak találjuk a panaszát, azonnal orvosoljuk azt, és a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül érdemi választ küldünk Önnek a panaszával kapcsolatban.

• Amennyiben panaszát nem találjuk jogosnak, illetve ha nem lehetséges annak azonnali kivizsgálása, jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról, és ezt a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül elküldjük Önnek a panaszával kapcsolatos érdemi válasszal együtt. Amennyiben nem értünk egyet a panaszával, azt az érdemi válaszunkban megindokoljuk. Amennyiben Ön nem ért egyet panaszának elutasításával, panaszt nyújthat be az illetékes békéltető testületnél (lásd alább) vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

18.3 Fogyasztói viták esetén az Ön lakhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén illetékes békéltető testületnél nyújthat be panaszt. Az illetékes békéltető testületek címét, telefonszámát, internetcímét és postacímét itt tekintheti meg.

18.4 A fogyasztói viták rendezése érdekében az európai online vitarendezési felületen (European Online Dispute Resolution, ODR) is benyújthatja panaszát, amely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1 A jelen felhasználói szabályzat magában foglalja az Ön és az All-Dox Kft. között a Felülettel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást.

19.2 Amennyiben a jelen felhasználói szabályzat bármely részét érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek nyilvánítják, a jelen felhasználói szabályzat többi része továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

19.3 A jelen felhasználói szabályzatban foglalt bármilyen jog gyakorlása, vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása részünkről nem jelenti azt, hogy az adott jog gyakorlásáról, vagy az adott rendelkezés, vagy bármilyen más rendelkezés érvényesítéséről lemondtunk.

19.4 Az All-Dox Kft. a jelen felhasználói szabályzat értemében nem tartozik Önnek felelősséggel, amennyiben a jelen felhasználói szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésében vagy tevékenysége végzésében ellenőrzési körén kívül álló cselekedetek, események, mulasztások vagy balesetek megakadályozzák vagy feltartják, ideértve de nem kizárólagosan, a sztrájkokat, kizárásokat vagy egyéb (akár az All-Dox Kft., akár valamely harmadik fél munkavállalóit érintő) kollektív munkaügyi vitákat, a közműszolgáltatásokban, közlekedésben vagy telekommunikációs hálózatban beállt kieséseket, természeti csapásokat, háborút, felkelést, zavargásokat, szándékos károkozást, fertőző betegségeket, járványokat, világjárványokat (beleértve a COVID-19 járványt is), a törvényeknek vagy bármilyen kormányzati rendeletnek, szabályozásnak, rendelkezésnek vagy utasításnak való megfelelést, balesetet, üzemi vagy gépészeti meghibásodást, tűzesetet, árvizet, vihart és beszállítói vagy alvállalkozói mulasztást, amennyiben tájékoztatja Önt az adott eseményről és annak várható időtartamáról. Az erről szóló tájékoztatást a Felhasználói Fiókja regisztrációjakor megadott e-mail-címre küldjük ki.

20. IRÁNYADÓ JOG

20.1 Ezt a felhasználói szabályzatra, valamint a Felület és a Felület Tartalmának használatára a magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

MELLÉKLET

Felmondási nyilatkozat minta

Kérjük, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és küldje el nekünk, amennyiben élni kíván a jelen felhasználói szabályzat felmondásának jogával.

Felmondási nyilatkozat

Címzett megnevezése: All-Dox Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 39-41. III. em. 2); e-mail-cím: info@bidf.hu).

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat a Felülettel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására irányuló megállapodás tekintetében.

Megrendelés időpontja: [●]

A fogyasztó vezeték- és keresztneve: [●]

A fogyasztó címe: [●]


A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt [●]

Back to top